11 lần gõ cửa

   Giấy mời phỏng vấn của công ty Thụy Đức đã làm cho Kelly Fuchs vui vẻ hẳn lên sau thời gian dài phấp phỏng chờ đợi. Ngày phỏng vấn, anh chuẩn bị thật kỹ: Đóng bộ chỉnh tề, thắt luôn cái caravat mới mua để tự chúc mình may mắn. Đúng 10 giờ sáng…