Myanmar tuyên bố: Không có gì phải sợ Trung Quốc

Myanmar chưa từng sợ hãi và cũng không chấp nhận sức ép của nước khác, Trung Quốc cần thận trọng hành động, Myanmar cũng có thể tập trận khi cần. Trung Quốc sẽ không dám vượt biên sang Myanmar, nhưng dùng máy bay tấn công Không quân Trung Quốc mang Su-27UBK “đề phòng bất trắc”…