Bà Bán Bún và Ông Tỉ Phú

Nếu ngày mai bất chợt phải lìa xa cuộc sống, gia tài nào bạn muốn để lại cho đứa con của mình? Bà Thạch Kim Phát, một người bán bún ở TP HCM, đột tử vào năm 2011. Đây có lẽ chỉ là một chuyện buồn của gia đình mất người thân, nếu như người…

Đi với Mỹ có mất Đảng?

VA : Với tinh thần trung lập , phản ánh những vấn đề XH một cách khách quan , thông tin đa chiều – mình quyết định đưa bài viết này của TS Nguyên Hưng Quốc để chúng ta cùng suy ngẫm và phản biện .  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang…

Chuyện Hà Nội: Gia phong người Hà Nội

  Trong tất cả tinh hoa của Hà Nội, có lẽ đáng kể là tính cách lịch lãm, là nếp nhà thuần hậu.  Bây giờ nhiều thứ mất chuẩn, cả văn hóa, lối sống, đạo đức… Nhưng trong nhiều gia đình Hà Nội, việc giữ “nếp nhà” (gia phong) luôn được các thế hệ tuân thủ,…