Tại sao Quân Lực Mỹ phải luôn vững mạnh

  Tác giả: Andrew Roberts, Why America’s military must be strong, Prager University Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com [Giới thiệu: Hiện tại (2015) Việt Nam đang phải đối mặt với sự đe dọa từ phía Cộng Sản Trung Quốc ngoài biển Đông cũng như ở trong nước từ văn hóa, chính trị và kinh…