Của chung, của riêng

   Tư Giang (TBKTSG) – Quá trình tư nhân hóa nhanh chóng đang biến của công thành của riêng cho không ít người. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, điều này đúng ngay cả với vị chuyên gia kinh tế lão làng Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý…