Hóa Ra Cuộc Sống Thật Giản Đơn

   1. Một người đi tìm việc làm, trên hành lang đến phòng phỏng vấn thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng. Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc. 2. Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa…

Việt-Mỹ những bước tiến thực chất

Tác giả: Đỗ Thiện- Thanh Danh (thực hiện) Tốt nhất là cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi, tìm hiểu, đối thoại nhiều hơn nữa. Mặt khác, khi Việt Nam là một đất nước đang thay đổi, đang đổi mới để tiến kịp các nước tiên tiến thì cũng nên cải tiến những quan niệm…