“Bồi thường 500 triệu USD là chưa đủ, Formosa còn phải nộp phạt”

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TPHCM cho rằng, bên cạnh xác định được địa chỉ tổ chức/người dân được nhận bồi thường, cách sử dụng tiền bồi thường thì Chính phủ cần buộc Formosa phải nộp phạt. 500 triệu USD bồi thường có đủ? Gia đình…