CHIẾN TRANH ĐÃ BẮT ĐẦU

Chưa có kết luận chính thức nào việc hacker Tàu tấn công hệ thống màn hình hiển thị thông tin của Vietnam Airlines. Cũng có thể là nó! Nhưng dù Tàu hay gì chưa quan trọng, mà với tôi thì có một cuộc chiến đã định hình: Chiến tranh công nghệ, trong đó sự cố…