CÓ BÀN TAY CỦA TRUNG NAM HẢI TRONG THẢM HOẠ MÔI TRƯỜNG LỚN NHẤT CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM !!!

Thế lực nào có cổ phần không công bố và nhân sự trong Formosa Hà Tĩnh để lũng đoạn hệ thống thanh lọc chất thải? Thế lực nào có hạ tầng cơ sở, có những đặc khu, có một lực lượng quản trị, công nhân, quân đội / tình báo trá hình tràn lan khắp…

Biển Đông: Người Pháp đang đến

Pháp, là một quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng có lợi ích ở Biển Đông. Chiến lược mạnh mẽ tìm kiếm lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông đã khiến tuyến đường thương mại quốc tế bận rộn này trở thành một trong những điểm bất ổn nhất trên thế giới. Những nỗ…