NẾU

Ngày 13/7/2016 phóng viện Nguoiduatin.vn phỏng vấn ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Võ tuấn Nhân có đoạn nội dung như sau: . Câu hỏi của phóng viên: phía Bộ TN&MT đã nắm được thông tin này chưa?. .  Ông Nhân nói: “Tôi đã nắm được thông tin trên tờ báo. Chúng…