HAY LẮM, STEVE BANNON – MƯU SĨ CỦA DONALD TRUMP 🙂

Steve Bannon, từng là chiến lược gia giúp Donald Trump thắng cử Tổng thống năm 2016, nhận định về giới được mệnh danh là “tinh hoa” phương Tây (giới trí thức hàn lâm, doanh nhân) đã bắt tay ra sao với chính quyền Tàu C. Nhận định Sắc bén, thẳng thừng của Steve Bannon: “Họ…