Wow … Wow … Wow … Bravo !

Bạn bè quốc tế đồng hành cùng nhân dân Việt nam.

Sẽ gửi hình và thông điệp cho tổ chức bảo vệ biển. Nếu chính quyền không nỗ lực giải quyết việc cá chết, nó sẽ không giới hạn ở phạm vi quốc gia nữa, mà là vấn đề quốc tế- đồng nghiệp tôi đã nói như vậy!

Ma collègue va envoyer les photos et les messages à l’association de Greenpeace

http://www.greenpeace.org/france/fr

Hoài Phương

9 thoughts on “Wow … Wow … Wow … Bravo !

  1. Cam on tieng noi cua cac ban khong chi la cho viet nam ma cho tat ca cac bien o tren the gioi nay trong do co bo bien cua quoc gia cua ban ,hay bao ve tai nguyen thien nhien cua the gioi nay

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.