Phản kháng hoà bình và sự thay đổi xã hội

Gần 30 ngày sau khi cá chết, hầu như không có động thái nào thực sự có ý nghĩa của chính quyền để điều tra thủ phạm, hoặc cảnh báo người dân về hiểm hoạ và cứu trợ những người bị ảnh hưởng. Một ngày sau khi hơn 3000 người xuống đường tuần hành ở…