Cô ơi! Cho em hỏi…

Cô ơi! Cho em hỏi… Sao quê mình ngộ quá vậy cô! Bốn ngàn tuổi vẫn dậm chân tại chổ? Bốn ngàn tuổi đời dân vẫn còn khổ? Bốn ngàn tuổi và vẫn còn chổ cho những kể bán linh hồn? Cô ơi.. Cô vẫn thường dạy. Quê hương mình đẹp lắm.. Rừng vàng, biển…