CUỘC BIỂU TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI

Từ mấy ngày nay, ở trong nước xuất hiện một hình thức biểu tình mới, “toạ kháng” (biểu tình ngồi) của một nhóm nhỏ hoặc thậm chí của một người. Tôi xin post lại một bài viết đã đăng trên blog của tôi trên đài VOA năm 2011 về cuộc biểu tình của một người…