CÁ CỦA DÂN VIỆT NAM VÀ CÁ CỦA DÂN TÂY TẠNG ĐỀU BỊ NHIỄM ĐỘC BỞI CHẤT THẢI KỸ NGHỆ CỦA TRUNG CỘNG. 

CÁ CỦA DÂN VIỆT NAM VÀ CÁ CỦA DÂN TÂY TẠNG ĐỀU BỊ NHIỄM ĐỘC BỞI CHẤT THẢI KỸ NGHỆ CỦA TRUNG CỘNG.   Dân Tây Tạng ở Tứ Xuyên đổ cá chết ra giữa đường để biểu tình… — Trung Cộng thò đến nơi nào, thì cá ở nơi đó bị nhiễm độc. Thực trạng…

CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI VIỆT TÂN.

Đọc trên mạng thấy ông chủ tịch phường Yên Hòa cho rằng “Bọn” người nước ngoài đến dọn rác không xin phép, cảnh quan được đổi mới của khu vực xảy ra…tranh chấp quyền được thể hiện ý thức bảo vệ môi trường là công của phường, tôi có vài ý kiến. . Hiện tượng…