CÁ CỦA DÂN VIỆT NAM VÀ CÁ CỦA DÂN TÂY TẠNG ĐỀU BỊ NHIỄM ĐỘC BỞI CHẤT THẢI KỸ NGHỆ CỦA TRUNG CỘNG. 


CÁ CỦA DÂN VIỆT NAM VÀ CÁ CỦA DÂN TÂY TẠNG ĐỀU BỊ NHIỄM ĐỘC BỞI CHẤT THẢI KỸ NGHỆ CỦA TRUNG CỘNG. 

 Dân Tây Tạng ở Tứ Xuyên đổ cá chết ra giữa đường để biểu tình… — Trung Cộng thò đến nơi nào, thì cá ở nơi đó bị nhiễm độc. Thực trạng đã quá hiển nhiên, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn ra sức loay hoay che đậy cho Trung Cộng.

http://www.theepochtimes.com/n3/2067412-tibetans-protest-rivers-polluted-by-chinese-mines-using-dead-fish/

Hoàng Ngọc Tuấn