HẬU DỊCH, BẮC KINH SẼ ĐỐI ĐẦU VỚI MỘT RỪNG VỤ KIỆN VÀ LÀN SÓNG CĂM PHẪN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Hiện có rất nhiều cơ quan tổ chức đã và chuẩn bị kiện Trung quốc với nhiều hình thức mức độ khác nhau, từ chính phủ Mỹ muốn kiện về việc Trung quốc ém các trang thiết bị y tế đến Ủy bam luật gia quốc tế Ấn Độ và Hiệp hội luật sư Ấn Độ kiện về việc làm lây lan virus cho đến một số cá nhân công ty ở Mỹ…

Vì đang lúc dịch chưa giảm nên vấn đề này chưa nóng nhưng theo tôi sau dịch thì sẽ có một rừng vụ kiện đòi Bắc Kinh bồi thường.

Song song đó hậu quả kinh tế tồi tệ cùng số nạn nhân chết vì dịch bệnh quá nhiều sẽ dẫn đến một làn sóng căm phẫn Bắc Kinh và đây mới có thể là điểm bùng phát cho một sự thay đổi lớn lao.

Lịch sử có thể có những bước ngoặt từ những việc trước đó tưởng chừng như không có khả năng gây ra những thay đổi lớn.

Trần Đình Thu