15 NGÀY TỰ CÁCH LY.

HÃY LUÔN TỰ HỎI VÀ RÀ SOÁT XEM LIỆU CÓ CON ĐƯỜNG NÀO CÓ THỂ ĐƯA VIRUS VÀO NHÀ KHÔNG Trước hết mong mọi người chia sẻ giùm tôi bài này cho nó lan tỏa càng nhiều càng tốt. Bây giờ tôi nói qua về những con đường có thể đưa virus vào nhà ngay…