ĐÂY LÀ ĐOẠN VIẾT VỀ VIỆT NAM CỦA CƯ DÂN MẠNG TRUNG QUỐC.

ĐÂY LÀ ĐOẠN VIẾT VỀ VIỆT NAM CỦA CƯ DÂN MẠNG TRUNG QUỐC. TÔI XIN DỊCH CÁC BẠN THẨM ĐỊNH NHÉ:) 越南是目前与中国直接对抗可能性最高的国家,它与中国历代战争基本上没有输过,而且越战越勇,其民族心理特点也属于“愤青”一类,非理性程度很强,很可能成为南海战争的急先锋。越南在南海对付中国有天然的优势,一是它扼守进入马六甲海峡通道,二是它占领的南海岛屿岛礁最大最多,在法理和兵力上最能纠缠。Việt Nam là Quốc gia hiện đang trực tiếp có khả năng đối kháng cao nhất đối với Trung Quốc. Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam – Trung Quốc về cơ bản Việt…