TÂM THƯ

Tran Van Viet Tâm thư: Kính thưa các bác, các cô chú và toàn thể các anh chị em đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Trong những tuần vừa qua, các cuộc biểu tình vì hòa bình ở biển Đông và phản đối hành động xâm lược chủ quyền biển đảo của tổ quốc…

HỘI BẢO TRỢ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CÁC NƯỚC ASIAN e.V. KÊU GỌI tất cả các BẠN hãy chung tay đóng góp sức người và sức của với các chiến sỹ nơi hải đảo của chúng ta.

Kulturverein der ASEAN-Länder e.V. „Verein zur Erhaltung, Verbreitung und Förderung des Kulturerbes der ASEAN-Länder e.V.” Sydney Garden 7 • 30539 Hannover Chủ tịch Hội: Ts. Phạm Thị Như Anh, Mobil: ++49 178 8951274 Fax: ++49 51028510189 E-Mail nhuanh@phamnhuanh.com THÔNG BÁO ! Các anh chị và các bạn thân mến! Với chủ đề: VÌ VẸN TOÀN…

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM PHẠM LÃNH HẢI VIỆT NAM TRƯỚC LÃNH SỰ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI MÜNCHEN .

Người Việt ở hải ngoại chúng ta hãy cùng nhau chia lửa với đồng bào,chiến sĩ đang đổ máu nơi tuyến đầu hải đảo Tổ Quốc ! VIỆT NAM HOÀ BÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM PHẠM LÃNH HẢI VIỆT NAM PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ PHI LÝ PHẢN ĐỐI CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG QUỐC…

Thư gửi nhân dân Trung Hoa – 写给中华人民的信 – Letter to Chinese People

Thư gửi nhân dân Trung Hoa – 写给中华人民的信 – Letter to Chinese People 我是越南的一个孩子。在国家主权被侵犯时,你们依然感受我的触觉。 我国在历史上与你的国家和别各帝国经过了多次奋斗,我们的人民已经失去了这么多,我们希望生活在和平、友谊 和合作中。 所有我们总是希望两国活像由胡志明主席和毛泽东主席努力地得到了的成果和希望。忠于胡志明主席已说了的友谊方针: “无论是同志,既是兄弟”,像关于越-中友谊请由音乐家杜润写的歌词: 越南 – 中国山连山,江连江 同临东海我们的友谊像朝阳 我相信你们真的是一个爱好和平的民族,我们也是这样。战争是死亡,是痛苦的,家庭入在妻子失去了丈夫、儿子没有了父亲的情况中…多么战争的创伤还治不了,我们不想我族民再一次遭遇激烈的战争。 但是,如果出现这种情况,整个越南民族,我们都愿意再一次牺牲,准备战斗到最后一滴血为保护我们民族的自由和独立。 9千万个人一直一心保护越南国家。 全体世界人民!热爱和平的朋友们! 中国正侵犯我们的主权,公然违反越南法律,违反了联合国宪章,违反1982年联合国海洋法公约。我们建议世界各国人民,帮助越南人民群众保护国家。 全体越南人民!因和平,我们不得不让步。但是,如果让步而中国方仍然有橫暴的行为,我建议全部越南人民,老轻大小谁都要站起来保护我们的越南国家。 如果需要有一阵海上奠边府大战,他们也意愿。一切都可以忽略不计,但主权权利和管辖权绝不能受到侵犯。 越南万岁! 胡志明主席万岁! 武元甲大奖万岁! Dear Chinese people, In the past, China has been invaded by other countries, so Chinese people also feel the pain and the loss…