Ai là ai sẽ được trả lời xác đáng

Tác giả: Tô Văn Trường VA. : Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho mình bài viết này, một bài viết lý giải một loạt các hiện tượng đáng quan tâm, suy ngẫm gần đây, từ hiện tượng “chim mồi” bẩn tính nhất, đến thông điệp của TTCP xác định thái độ nước Việt trước…