NGA GỌI TRUNG QUỐC

Alo! Chú TẬP phải không Tình hình chiến sự biển đông thế nào Hải quân hải dám ra sao Chú quậy đã chán thế nào hay chưa Chú cho tàu lượn sớm trưa Vòi rồng phun nước chú thừa tiền sao Giàn khoan tiền tỷ kéo vào Biển đông đâu phải là ao của mình…

cộng đồng người Việt tại München tổ chức cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc ngày 18/05/2014

Ngày 18 /05/2014 cộng đồng người Việt tại München tổ chức cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đã đưa giàn khoản Hải Dương 981 vào hải phận của Việt Nam thăm dò và khảo sát một cách phi pháp ,không có sự đồng ý của chính phủ Việt Nam . Đây…