cộng đồng người Việt tại München tổ chức cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc ngày 18/05/2014

20140518-230114.jpg

Ngày 18 /05/2014 cộng đồng người Việt tại München tổ chức cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đã đưa giàn khoản Hải Dương 981 vào hải phận của Việt Nam thăm dò và khảo sát một cách phi pháp ,không có sự đồng ý của chính phủ Việt Nam . Đây là hành động khiêu khích thô bạo của chính phủ Trung Quốc , xâm phạm chủ quyền ,quyền phán quyết của dân tộc Việt Nam , đồng thời Trung Quốc cũng đi ngược lại công ước quốc tế về luật biển 1982 tại liên hợp quốc và hiệp ước Đông Nam Á mà Trung Quốc đã ký .

Chúng tôi hôm nay xuống đường tuần hành để phản đối và yêu cầu Trung Quốc không được xâm phạm quyền biển đảo của Việt Nam .