TRUNG THỰC LÀ MỘT PHẨM CHẤT CAO QUÝ

Trung thực là thành thực với người và cả với chính mình, luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức chân thật trong từng lời nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất tạo nên giá trị của một con người chân chính. Tính trung thực giúp con người trở…

Lòng tự trọng

Tự trọng là cơ sở của nhân cách, giúp con người luôn tuân theo lẽ phải và hành xử đúng mực. Lòng tự trọng trong cuộc đời giống như chiếc la bàn đối với người thuyền trưởng trên con tàu viễn dương. Người tự trọng là người trung thực, nhưng muốn là người trung thực…

Thời gian và sự thay đổi

“Những thứ cao siêu chưa chắc là những thứ vĩ đại Nhưng những thứ vĩ đại thì lại giản dị đến vô cùng.” – Khuyết danh Những điều tưởng chừng như phức tạp vốn dĩ lại được cấu tạo bởi vô số thứ đơn giản. Tôi nhận ra rằng mình đang tìm kiếm sự ĐỔI…