Giữa những khoảng lặng cuộc sống

Cuộc sống bộn bề, tấp nập… nhưng vẫn luôn có những khoảng lặng. Giữa những khoảng lặng, Ta thấy mình cô đơn, Ta một mình và bước chân ta chùn lại. Giữa những khoảng lặng, Ta thênh thang giữa cuộc đời… thấy sao cuộc đời này rộng lớn quá. Chỉ một mình ta có đủ…

Chén thuốc đắng

Thói đời ai cũng thích khen để thỏa mãn lòng tự ái, không ai thích chê, mặc dù ông Tuân Tử đã nói, “Người ta chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta…”Nhưng một khi mình đã không thích lời chê thì lý trí lu…