Vợ là gì?

.Vợ là người chẳng họ hàng Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình Ngày đầu trông thật là xinh Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu Vợ là đáng nể , đáng yêu “Kính Vợ đắc thọ” là điều nhắc nhau Nhớ vòng chung kết toàn cầu Nhì trời, nhất Vợ đứng đầu…

Tâm Vạn Pháp

Người ta sinh ra thi yếu mềm, khi chết thì cứng lại .thảo mộc sinh ra thì mềm dịu, khi chết thì khô cứng, cho nên cứng rắn, cáu giận là biểu hiện của chết,mềm dẻo,khiêm nhường là dấu hiệu của sự sống…Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen…

7 ĐIỀU CẦN “HỌC” … SUỐT ĐỜI!

Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi…