Tâm hồn

Con người có xu hướng thích được tiếp nhận nụ cười về phía mình và thích được khen ngợi. Một phần vì nguyên mẫu con người thích được sự ngưỡng mộ từ đồng loại và rất ghét bị chỉ trích. Đôi khi sự góp ý không khéo léo và thiếu sự tinh tế có thể…