Cái Nắm Tay

IMG_5771.JPG

Một cô gái nhỏ và cha đi qua một chiếc cầu.Người cha vì lo lắng cho con gái nên đã nói với con gái nhỏ của mình rằng :” Con yêu, hãy nắm lấy tay Cha để con không bị ngã xuống sông ! “Cô bé trả lời : ” Không, thưa Cha. Cha hãy nắm lấy tay con! ”

” Có gì khác nhau đâu ? “.Người cha một chút bối rối hỏi lại.

” Có sự khác nhau lớn đấy ! ” Cô bé đáp ” Nếu con nắm lấy tay cha và có điều gì xảy ra với con, có thể là con sẽ buông tay Cha ra.

Nhưng nếu Cha nắm lấy tay con, con biết chắc chắn rằng dù có điều gì xảy ra Cha sẽ không bao giờ buông tay con ra. ”

Trong bất kì một mối quan hệ nào, bản chất của lòng tin không phải nằm ở sự ràng buộc lời cam kết mà nằm ở mối quan hệ và sự liên kết.

Vì vậy hãy nắm lấy tay của người yêu thương mình hơn là chờ đợi người đó nắm lấy tay mình …

Posted by Việt Anh
http://www.thanhnientudo.com
Hãy bỏ ra 2 giây Like Page ! Bạn sẽ nhận được thông tin thường xuyên !
Trang cộng đồng chia sẻ các thông tin bổ ích cho mọi nhà .
Fanpage cập nhật tin tức :
https://www.facebook.com/thanhnientudo.vn