Người Thành Công Khác Người Thất Bại Chỗ Nào ?

 
1. Người thành công tin “Tôi tạo ra cuộc đời tôi”. Người thất bại tin “Cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với chúng tôi”


2. Người thành công tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng. Người thất bại tham gia cuộc chơi chỉ để không bị thua.


3. Người thành công quyết tâm làm giàu. Người thất bại muốn trở nên giàu có.


4. Người thành công suy nghĩ lớn. Người thất bại suy nghĩ nhỏ.
5. Người thành công tập trung vào cơ hội. Người thất bại tập trung vào những khó khăn.


6. Người thành công ngưỡng mộ Người thành công và giàu có khác. Người thất bại bực tức với những ai thành công và giàu có.


7. Người thành công kết giao với người tích cực và thành công. Người thất bại giao du với người tiêu cực hoặc thất bại.


8. Người thành công sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Người thất bại suy nghĩ tiêu cực về bán hàng, quảng bá.
9. Người thành công đứng cao hơn những vấn đề của họ. Người thất bại nhỏ bé hơn những vấn đề của họ.


10. Người thành công rất biết đón nhận. Người thất bại không biết đón nhận.
11. Người thành công chọn được trả công theo kết quả. Người thất bại chọn được trả công theo thời gian.


12. Người thành công suy nghĩ “cả hai”. Người thất bại suy nghĩ “hoặc là hoặc”


13. Người thành công chú trọng vào tổng tài sản. Người thất bại chú trọng vào thu nhập từ làm việc.


14. Người thành công quản lý tốt tiền của họ. Người thất bại không biết quản lý tốt tiền của họ.


15. Người thành công làm cho đồng tiền của họ làm việc chăm chỉ. Người thất bại làm việc chăm chỉ vì đồng tiền.
16. Người thành công hành động bất chấp sự sợ hãi. Người thất bại để nỗi sợ hãi ngăn cản họ.


17. Người thành công luôn học hỏi và phát triển. Người thất bại nghĩ họ đã biết hết.
Sưu Tầm