Thiền sư và tên trộm

   Thiền sư Ryokan sống cuộc đời đơn giản nhất trong một căn chòi nhỏ dưới chân núi. Buổi tối nọ, một tên trộm vào chòi và khám phá ra rằng… chẳng có gì trong đó để trộm.   Khi thiền sư Ryokan trở về, bắt gặp tên trộm, ông nghĩ “Có lẽ anh ấy…

Sĩ Diện Việt Nam?

Điều người Việt nên tự hỏi trước khi ‘nâng cao sĩ diện’? Trước khi chỉ trích một ai đó vì không làm mình vừa lòng, liệu có nên tự đặt câu hỏi: vậy ta đã tôn trọng họ chưa? Và ta phải làm gì để nhận được sự tôn trọng? Luật bất thành văn Không…