“Heo thuốc” bị cho ăn chất tạo nạc – Chúng ta đang tự hại mình như thế nào? (Phần 1)

    Heo bị ép ăn chất tạo nạc trở nên yếu, chỉ có thể nằm thở trong chuồng (Ảnh: laodong.com.vn) Tồn dư chất cấm trong thịt heo cao gấp 695,5 lần lượng cho phép Lượng chất cấm beta-agonist (là chất tạo nạc, tăng trọng) tại các cơ sở giết mổ tại TP.HCM dao động từ…