Tỉnh nghèo xây 10 sân golf để đột phá (?!)

Tác giả: Hoàng Nam Sau tượng đài đến sân Golf. Tốt nhất hơn 60 tỉnh, t/p còn lại chuẩn bị học tập Quảng Bình xây hàng chục sân Golf để phá nốt những gì cần… đột! . Ông Chánh Văn phòng UB tỉnh QB khéo tưởng tượng: Điều này sẽ thu hút các golf thủ…