Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: “Không, bạn không thể có tất cả!”

Bài viết về cân bằng cuộc sống và công việc của Mark Manson – một chuyên gia về giao tiếp và sống tích cực. Ông chia sẻ nhiều ý tưởng và bài viết trên blog của mình: markmanson.net Một ngày nọ, tôi đọc 1 câu chuyện trên Facebook. Cũng lòng vòng là mấy câu chuyện…

Túi gạo của mẹ .

   Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh.…