Máy bay rơi, sự thật ở đâu?

Hai vụ rơi máy bay vào tuần qua tiếp tục khiến nhiều người quan ngại về hằng loạt vấn đề tại Việt Nam; đặc biệt là khả năng chiến đấu của quân đội trong nước hiện nay. Cần minh bạch thông tin Thông tin chính xác, minh bạch về vụ việc chiếc Su- MK30 rơi…

Ngóng từng giờ trên mặt báo

Chẳng cần phải đao to búa lớn, đại ngôn này nọ về vai trò, nhiệm vụ, chức năng… của báo chí, chỉ cần gói lại rằng báo chí đồng nghĩa với thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin cho con người, thế là đủ. Nói chính xác hơn, là ngóng từng giây từng phút.…