[Audio Book] – Albert Einstein – Con Người Vĩ Đại (Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới)

Tác giả: Mã Quan Phục.

Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin 

Giới thiệu sách audio book:

Tủ Sách Danh Nhân Thế Giới gồm 20 tập có hình thức trình bày giống với truyện ký, sẽ giúp bạn đọc tiếp nhận một cách dễ dàng và thông qua đó có thể tạo được sự ảnh hưởng tích cực nhằm xác định được chí hướng của mình và trở thành người có ích cho tổ quốc, cho xã hội. 

Trong tủ sách này có Tổng thống, tướng quân, nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà khoa học, nhà văn học… Bạn sẽ được hiểu rõ về cuộc đời và sự nghiệp của một thiên tài về quân sự – Napoléon, một Darwin – cha đẻ của thuyết tiến hóa, một Einstein với thuyết tương đối nổi tiếng… Tác giả bình luận nhân vật một cách công bằng, bạn có thể nhận thức những thành tựu, công lao và rút kinh nghiệm về những sai lầm, thất bại của những danh nhân ấy.

Chúc các bạn Thành Công và Hạnh Phúc trong cuộc sống