ĐẤT NƯỚC NÀY CÓ BAO NHIÊU VŨ NHÔM?

Nhìn vị trí nhà Vũ Nhôm trên bản đồ thành phố Đà Nãng mà trào nghẹn.

31 tòa nhà nguồn gốc công sản ở những vị trí đắc địa thuộc loại bậc nhất Đà Nẵng đã bị Vũ Nhôm cướp đoạt. Trong đó có 9 ngôi nhà bên sông Hàn thơ mộng! Bờ trái sông Hàn có bao nhiêu tòa nhà mà một mình Vũ Nhôm chiếm đoạt đến 9 tòa!

Đất nước này có bao nhiêu Vũ Nhôm?

Đất nước này có hàng ngàn Vũ Nhôm.

Ai đã đẻ ra Vũ Nhôm?

Thể chế này đã đẻ ra Vũ Nhôm.

Thể chế này đã đẻ ra hàng ngàn những nhà tư bản cộng sản cướp đoạt như Vũ Nhôm. Những nhà tư bản cộng sản giàu lên từ cướp đoạt tài sản công. Những nhà tư bản cộng sản giàu lên từ bán đất đai công.

Những nhà tư bản cộng sản giàu tên từ bán tài nguyên công. Những nhà tư bản cộng sản giàu lên từ rút ruột tài chính công. Họ không mang lại cho đất nước một phân li trí tuệ công nghệ. Họ là những nhà tư bản cộng sản hoang dã.

Cuộc chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng đang được nhân dân ủng hộ, khích lệ. Ông bắt được tên tham nhũng nào cũng tốt hơn cho đất nước. Nhưng nhìn vào thực tế thì ông chỉ bắt được vài chục Vũ Nhôm. Ông có cố nữa thì cũng chỉ bắt được vài trăm Vũ Nhôm. Ông không thể nào bắt hết được cả hàng ngàn Vũ Nhôm đã, đang, và sẽ sinh sôi này nở từ thể chế. Cách duy nhất mà ông có thể tiêu diệt hết “giai cấp Vũ Nhôm” là thay đổi thể chế.

Bao giờ thì hết “giai cấp Vũ Nhôm”?

Câu hỏi dứt day những ngày cuối năm giá lạnh. Rét ngoài trời còn có áo mặc. Rét trong lòng chỉ nước mắt rơi. Đất nước ơi !

Nguyễn Ngọc Chu, Tiến sĩ Toán

Một suy nghĩ 4 thoughts on “ĐẤT NƯỚC NÀY CÓ BAO NHIÊU VŨ NHÔM?

 1. khi ta chiến thắng, ta giơ cây súng lên và nói ta chính nghĩa! Dân nghe răm rắp theo tư tưởng của ông Các Mác, Ang ghen, Lê Nin, Mao , Hồ… có cái túi đựng tiền mà miệng túi quay xuống. Muôn Năm !!!
  Bánh xe lịch sử quay, nhân loại kiểm chứng từ Cách mạng tư sản Pháp khởi đầu cho CN tư bản, đến nay hơn 300 năm – cái túi người dân tư bản đều quay lên trên!!.
  tôi ủng hộ tư tưởng cộng tài sản lại chia cho dân nghèo. Chắc Vũ Nhôm đang mua nhiều nhà để làm từ thiện, cho dân nghèo vào ở! vạn tuế !!
  Giờ đang là lúc đấu đá cho lợi ích nhóm, cá nhân…
  Giờ là lúc giơ ( chỉ ) 1 bàn tay lên đếm xem CNXH còn mấy nước??? để chúng ta đoàn kết chính nghĩa lại, may cái túi …hướng lên…. đựng đạn… kháng chiến chống lại CNTB.

  Thích

Bình luận đã được đóng.