Một sĩ quan tình báo tiết lộ kinh hoàng về Corona vì uất ức thấy con trai bị nhiễm virus : Coronavirus là một Vũ Khí Sinh học do Trung cộng chế tạo và một số Virus bị xổng lồng

Sỹ quan tình báo cao cấp làm việc tại viện nghiên cứu vũ khí Sinh Học Vũ Hán tuyên bố : Coronavirus là một Vũ Khí Sinh học được Trung quốc chế tạo.   14 điểm Ông trình bày có thể giải mã rất hợp lý tất cả các sự kiện liên quan đến Đại Dịch Virus Corona…