XÉT NGHIỆM NHANH CHINESE VIRUS

THÀNH CÔNG THUỘC VỀ CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐỨC / MỘT CÁI TÁT VÀO SỰ GIAN TRÁ CỦA TẦU CỘNG “Cuộc chiến chống lại đại dịch Chinese corona: Bosch phát triển thử nghiệm nhanh COVID-19 . Kết quả xét nghiệm đáng tin cậy cho phép chẩn đoán phân biệt dưới 2,5 giờ” . Cộng hòa…

Xin mỗi chúng ta hãy hành động!

BS TRẦN QUỐC KHÁNH Có thể, điều không mong muốn đang kéo đến… Xin mỗi chúng ta hãy hành động! Kính gửi Anh Chị, dưới đây là những chia sẽ từ Bs về tình hình dịch bệnh cũng như suy nghĩ, thái độ của chính Bs trong giai đoạn vô cùng phức tạp này. 1.Mỗi…