Virus corona: ‘Đâu phải tại Trung Quốc’

Có lẽ chúng ta cần vượt qua lối nói chung chung “Đại dịch này là do nước Trung Quốc”. Ta cần chỉ mặt đặt tên ai mới chính là kẻ có tội. Virus corona: Cuộc chiến Mỹ-Trung phía sau cánh gà Virus corona: Ông Donald Trump nói phải bảo vệ người Mỹ gốc Á Một…