Chính phủ Đức kiến nghị người dân dự trữ vật tư để đối phó với khủng hoảng

Để đối phó với nhiều trường hợp khẩn cấp khác nhau, như chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh (như dịch viêm phổi Vũ Hán), chính phủ Liên bang Đức đã có hai phương án khẩn cấp: Một là chính phủ chịu trách nhiệm dự trữ vật tư cứu tế; hai là động viên người…