NGƯỜI CHIẾN BINH QUẢ CẢM NƯỚC MỸ

Phải nói rằng Tổng thống Trump là một vị Tổng thống gặp nhiều sóng gió nhất trong lịch sử nước Mỹ. Từ ngày nhậm chức, ông bị tấn công tứ phía thù trong giặc ngoài, nay lại thêm phải đối đầu với thảm họa nhân tai Chinese virus đang hoành hành tại Hoa Kỳ. Như…

Họ là ai? kỳ 2.

Gởi những người đang sống ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ và cuồng chống Tổng Thống Donald Trump! Phải thú thiệt ngay từ buổi đầu của những ngày Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton ra tranh cử, tôi không thich ông Trump và cũng không thích bà Hillary nên tôi không vote cho ai…