Độ nóng, ẩm, và viruscorona…

Một nghiên cứu bên Hồng Kông mới công bố hôm 2/4 [1] cho thấy nhiệt độ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lây lan của viruscorona.

Bài báo ngắn lắm, nên đọc phần phụ chú vì có nhiều thông tin hơn, nhưng tóm tắt là nhiệt độ càng nóng thì sự suy tàn của viruscorona càng nhanh.

Đây là nghiên cứu có kiểm soát trong lab. Kết quả nghiên cứu này cho thấy trong môi trường 4 độ C thì virus rất ư ổn định (ý nói ‘sống’ thoải mái).

Nhưng ở môi trường 37oC (hay ~99oF) thì ‘dung lượng’ virus bị suy giảm đáng kể. Đến 70 độ C thì hầu hết đều không tồn tại.

Trong môi trường 22oC (~72oF) và độ ẩm 65%, không có virus trên giấy in hay giấy tissue sau 3 giờ. Thời gian để virus tự hủy là 4 ngày trên tiền giấy, 7 ngày trên tay cầm bằng sắt và plastic.

Nhưng sau 7 ngày, các nhà nghiên cứu tìm thấy khoảng 0.1% số virus trên bề mặt khẩu trang (surgical mask).

Nhiệt độ vùng nhiệt đới có thể là một … lợi thế? Nam Dương là một ca ngoại lệ.

(GS Nguyễn Tuấn)

[1] https://www.thelancet.com/…/articlePIIS2666-5247(20)30003-3…