CHỈ CÒN MỘT ĐƯỜNG THOÁT

Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Hy vọng (SOH), nhà bình luận thời sự Lý Thiên Tiếu cho biết, ông Tập Cận Bình đã đi đến thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ có một con đường để thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Ông Lý Thiên Tiếu phân tích, ông Tập Cận Bình hiện đang chịu sự truy hỏi trách nhiệm mạnh mẽ trên thế giới. Một mặt là che giấu dịch bệnh, khiến cho dịch bệnh lây lan ra toàn cầu, một mặt là ông ấy gây ra tổn thất cho kinh tế thế giới, cho tài sản và sinh mạng của người dân. Bởi vì hiện tại ông ấy là người đứng đầu ĐCSTQ, kiểm soát toàn bộ chính quyền nhà nước Trung Quốc, cho nên ông ấy là người chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này. Hiện có người yêu cầu ông ấy từ chức để tạ tội, còn có người yêu cầu ông ấy tiến hành bồi thường cho các nước; ví dụ nghị viên Chính phủ Mỹ đề xuất, muốn Chính phủ Trung Quốc bồi thường 20 nghìn tỷ USD. Đây là số tiền vô cùng lớn, hiện toàn bộ dự trữ ngoại hối của ĐCSTQ chỉ có 3 nghìn tỷ USD.

Ông Lý Thiên Tiếu nói, ông Tập Cận Bình là người đứng đầu ĐCSTQ và là nguyên thủ một quốc gia, nếu phải gánh vác trách nhiệm này, ông ấy tuyệt đối không chỉ là nói từ chức và tạ tội là xong, ông ấy còn cần phải gánh vác trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều người tử vong như thế này, ví dụ người tử vong hiện nay, ở Mỹ đã có mười mấy nghìn người, vượt quá số người tử vong trận Trân Châu Cảng trong Thế chiến thứ hai.

Mỹ là nước trân trọng sinh mạng, trong tình huống như thế này, sự tổn thất về sinh mạng thế này, ông Tập Cận Bình gánh vác thế nào? Làm thế nào chịu tội? Vậy thì cần phải ra tòa án quốc tế, cần phải cho lên giá treo cổ, điều này là hoàn toàn có khả năng.

Ông Lý Thiên Tiếu cho rằng tội lỗi mà ông Tập Cận Bình liên quan đến, thực tế đều là mối liên quan trực tiếp đến chính quyền ĐCSTQ, cho nên hiện tại thế giới gọi virus này là “virus Trung Cộng” là điều vô cùng hợp tình hợp lý. Nếu nói ông ấy đã là người có tội, thì ông ấy sao mới có thể lấy công chuộc tội? Hiện ông ấy đối mặt với 2 con đường, một là tiếp tục như hiện nay, cuối cùng đi đến bước không những hạ đài, tạ tội, mà còn phải chịu tội, và cần phải xét xử theo pháp luật. Một con đường khác là ông có thể để tội này nên là của ai thì để cho người đó chịu. Đương nhiên bản thân ông cũng cần gánh vác một phần trách nhiệm.

Ông Lý Thiên Tiếu lấy ví dụ, nếu virus thực sự là phòng thí nghiệm virus Vũ Hán tạo ra. Khi đó, viện nghiên cứu virus này là được phát triển dưới sự chi phối của người nhà họ Giang là Giang Miên Hằng; hơn nữa xác định nội dung nghiên cứu, toàn bộ quá sự vận hành, quản lý đều được điều khiển bởi sự kiểm soát của Giang Miên Hằng. Hiện tại người quản lý tuyên truyền dưới trướng ông Tập Cận Bình cũng là người của của phe phái nhà họ Giang; bà Tôn Xuân Lan chủ quản Ủy ban Y tế, thực tế cũng là người của phe Giang. Ông Tập Cận Bình có thể thông qua việc đem tội nên là của ai thì trả về cho người đó, bắt giữ những người như Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, đem tội lỗi trả lại cho họ một cách hợp tình hợp lý, sau đó giải thể ĐCSTQ.

Ông Lý Thiên Tiếu nói, ông Tập Cận Bình chỉ có đem từng tội của ai trả cho người đó, bắt Giang Trạch Dân lại, giải thể chính quyền ĐCSTQ, giải thể ĐCSTQ, vậy thì ở mức độ nào đó tội này có thể được triệt tiêu. Bởi vì mọi người càng hy vọng ĐCSTQ sớm sụp đổ, biết mất khỏi lịch sử, người dân có thể kiến lập lại một Trung Quốc mới. Nếu ông Tập Cận Bình làm chuyện này, vậy thì có thể giảm nhẹ tội trong toàn bộ quá trình này, cũng là bởi vì ông ấy đã làm một việc thuận theo ý dân.

Ông Lý Thiên Tiếu cho rằng, hiện tại ông Tập Cận Bình đối mặt với thời khắc vô cùng quan trọng hơn nữa cũng là thời khắc nguy hiểm nhất.

Trí Đạt | trithucvn