Bất luận con lớn như thế nào, vẫn là con của ba mẹ, bài viết đáng suy ngẫm

Thanh Niên Tự Do

Một người cha già viết thư cho con của mình chỉ vọn vẹn với 10 câu nói.

Cha là cha của con, nếu cha không nói với con, có lẽ không ai nói rõ với con những điều này

#1

Con à, cha mẹ có trách nhiệm, nuôi lớn con thành người, dành cho con sự quan tâm tình thương cao đẹp nhất, nhưng con đường tương lai thì vẫn nằm ở quyết định của con, không ai có quyền can dự vào, bao gồm cả người là cha làm mẹ.

#2

Con à, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, càng không được động tay làm những việc ác dù là nhỏ đến mấy. Bởi con muốn người khác đối đãi với mình như thế nào, tự con hãy đối xử với họ như vậy. Những điều này, lúc nào con cũng phải nhớ kỹ!

#3

Con à,

Xem bài viết gốc 594 từ nữa