Bài Học Từ Gandhi

 

Mahātmā Gāndhī (2 tháng 10 năm 1869 – 30 tháng 1 năm 1948), nguyên tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi, là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Nguyên lí bất bạo lực (còn gọi là bất hại) được ông đề xướng với tên Chấp trì chân lí đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bất bạo động trong và ngoài nước cho đến ngày nay, bao gồm phong trào Vận động Quyền công dân tại Hoa Kỳ (American Civil Rights Movement) được dẫn đầu bởi Martin Luther King, Jr..

“Sống như là bạn có thể sẽ chết vào ngày mai. Học
như là bạn sẽ sống mãi mãi.”

“Giả dối không trở thành sự thật chỉ vì nó được tích cực tuyên truyền. Hay một sự thật không trở thành một điều giả dối chỉ vì không ai nhìn thấy nó.”

“Một nhóm người với ý chí, tinh thần bất khuất cùng hành động vì một mục đích, lý tưởng vẫn có thể thay đổi cục diện lịch sử.”

“Mắt đền mắt khiến cả thế giới đui mù.”

“Đầu tiên họ ngó lơ bạn, sau đó họ chế nhạo bạn, sau đó họ đánh nhau với bạn, sau đó bạn thắng.”

“Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là đặc điểm của kẻ mạnh.”

“Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống.”

“Tự do không đáng được có nếu nó không bao gồm tự do để phạm sai lầm.”

“Trời không có tôn giáo.”

“Ghét tội lỗi. Thương tội nhân.”

“Không ai có thể là tổn thương tôi mà không có sự cho phép của tôi.”

“Con người là sản phẩm của chính tư duy của mình. Điều gì ta nghĩ, ta trở thành.”

“Cách tốt nhất để tìm được bản thân là đánh mất bản thân trong sự phục vụ người khác.”

“Tương lai dựa vào những gì bạn làm hôm nay.”

“Tôi chết mỗi tối khi đi ngủ và sống lại vào sáng mai khi thức dậy.”

“Có thể có những điều bạn làm là nhỏ bé, nhưng nó rất quan trọng nếu bạn làm nó.”

“Tin vào điều gì đó nhưng không sống theo nó chính là không trung thực.”

“Trái đất cung cấp đủ những gì con người cần, không phải những gì con người tham.”

“Sức mạnh không đến từ cơ bắp. Nó đến từ một ý chí bất khuất.”

“Anh có thể trói tôi, đánh tôi, hủy hoại cơ thể tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ nhốt được tâm trí tôi.”

“Đời còn nhiều điều quan trọng hơn là chỉ biết tăng tốc nó.”

“Đời tôi là thông điệp của tôi.”

<

p style=”margin-right:0;margin-bottom:20px;margin-left:0;”>“Những gì chúng ta đang làm với những cánh rừng không là gì khác ngoài một sự phản ảnh lại những gì chúng ta đang làm với chính bản thân và với người khác.”

Sưu Tầm

Posted by Việt Anh