Nhóm nghiên cứu đại học Harvard và các nhà tu hành với những khả năng “siêu phàm” ở Himalayas

   Thật là hấp dẫn khi nghĩ đến bao nhiêu giáo lý cổ xưa cho chúng ta biết con người có khả năng có được sức mạnh phi thường thông qua các phương pháp khác nhau. Một vài những phương pháp này, được gọi là siddhis trong yoga truyền thống (siddhis trong tiếng Phạn, có…