Những mẩu chuyện nổi tiếng về tâm đố kỵ hại mình hại người trong lịch sử

  Tranh vẽ Tam Quốc diễn nghĩa (Ảnh: Internet) Người Trung Quốc trong quá khứ chịu ảnh hưởng của Nho giáo, tính cách rất hướng nội, và điều này đã làm tăng trưởng tâm đố kỵ rất mạnh mẽ. Trong lịch sử Trung Quốc, đã xuất hiện rất nhiều nhân vật nổi tiếng với tâm đố…