Vị cao nhân trả lời câu hỏi của người thanh niên trẻ: “Con người sợ nhất điều gì?”

   Một người thanh niên trẻ tuổi luôn thấy sợ hãi trước nhiều điều. Nghĩ đến điều này anh ta cũng thấy sợ, nghĩ đến điều kia cũng lại thấy sợ. Rốt cuộc anh ta không biết điều gì là sợ nhất. Vì vậy, anh ta tìm đến một vị cao nhân để hỏi. Người…

SỐNG

Originally posted on Thanh Niên Tự Do:
?? Chẳng hiểu sao mình ít bạn. Thẳng thắn tìm hỏi Thông Minh thì được trả lời: – Ngươi đi đến đâu cũng vạch những lỗi lầm khiến người khác mặc cảm và e ngại. Thẳng Thắn giật mình và xin lời khuyên. Thông Minh lắc đầu:…