SỐNG

Việt Anh

Chẳng hiểu sao mình ít bạn. Thẳng thắn tìm hỏi Thông Minh thì được trả lời:

– Ngươi đi đến đâu cũng vạch những lỗi lầm khiến người khác mặc cảm và e ngại.

Thẳng Thắn giật mình và xin lời khuyên. Thông Minh lắc đầu:

– Ta chỉ có khả năng nhận thức vấn đề, muốn xử lý phải hỏi Khôn Ngoan.

Thấy Thẳng Thắn chân thành, Khôn Ngoan mách nước:

– Hãy kết bạn với Tế Nhị và Bao Dung.

Quả nhiên, với sự cảm hóa của hai người bạn mới, Thẳng Thắn ngày càng biết sống hơn.
(Trần Hoàng Trúc)

View original post